Weining Hu

Lang Wu

Daniel Hadley

Natalia Nolde

Modeling operational risk using the truncation approach

Yiwei Hou

Natalia Nolde

Risk region estimation for light-tailed multivariate samples

Creagh Briercliffe

Paul Gustafson

M.D. Rashedul Hoque

Paul Gustafson

Derek Cho

Gabriela V. Cohen Freue

Qiong Zhang

Jiahua Chen

Yijun Xie

Natalia Nolde

Xuan Li

Lang Wu

Elena Shchurenkova

Matías Salibián-Barrera

Pages